Zdeněk Nový Body-psychoterapeut

Psychoterapie Vědomé Žití

Jmenuji se Zdeněk Nový a jako psychoterapeut pomáhám lidem najít klid a smysl v jejich životech. Těším se na společnou cestu!

Psychoterapie je bezpečný prostor pro postupnou a hlubokou změnu k lepšímu životu.

Ve své práci nabízím i techniky body-psychoterapie a psychosomatiky pro harmonii těla s myslí.

Pomáhám lidem nalézt vnitřní klid, jejich opravdové já a vlastní zdroje na překonání náročných situací, které život přirozeně přináší.

Poskytnu Vám prostor, kde se můžete cítit slyšeni a podporováni. Pomohu vám lépe porozumět vašim potížím a poskytnu nástroje k jejich zlepšení. Půjdeme společně bezpečným tempem. Každý krok je vaším vlastním rozhodnutím.

Ing. B.Sc.(Hons.) Zdeněk Nový – Body-psychoterapeut

„Hledání šťastného života není sobectví, je to důstojné poslání.“

Eleanor Roosevelt

„Seberealizace znamená dosažení štěstí skrze individuální vývoj a růst.“

Erich Fromm

„Hlavním cílem v terapii není vzdělávat pacienta, jak se vyhnout všem nepříjemným věcem, ale naučit ho, jak je přijmout a jak s nimi zacházet.“

Carl Gustav Jung
Individualni terapie Praha - Zdenek Novy

Individuální terapie

 • Podpora v náročné životní situaci

 • Budování zdravé sebehodnoty

 • Práce s depresí, úzkostmi, stresem a strachem

 • Získání energie a chuti do života

 • Zdravý přístup ke vztahům a práci

 • Nalezení (vnitřní) harmonie

 • Pomoc při důležitém životním rozhodnutí

 • Integrace psychedelické zkušenosti

 • Osobnostní rozvoj

Psychoterapie Praha - Zdeněk Nový Psychoterapeut

Bližší informace o individuální psychoterapii

Psychoterapie, jak ji vnímám, je cestou k hlubšímu poznání sebe sama, což nás vede k harmoničtějšímu a spokojenějšímu životu. Jsem zde nejen jako profesionál s odbornými znalostmi, ale především jako člověk. Nabízím nejen terapeutickou pomoc, ale také upřímný a lidský rozhovor o vašem životě a vašich potřebách.

V terapii nejčastěji pracujeme ve třech oblastech.

 • Období krize

  Hledáme zdroje a pomocnou ruku pro zvládnutí náročného období. Klienti tak snáze překonávájí bolest, strach, úzkosti, deprese, syndrom vyhoření, pocit odmítnutí a samoty

 • Životní rozcestí

  Hledáme vhodný postoj pro moudré rozhodnout o svých dalších krocích (vztah, práce, rodina, místo k životu,….).

 • Osobnostní rozvoj

  Skrze terapii přináší hlubši poznání sebe sama, vyšší kvalitu života a vztahů skrze uvědomění toho, kým klient opravdu je a jaké jsou jeho skutečné potřeby pro spokojený život.

Parova terapie v Praze
Párová terapie - Praha Zdeněk Nový - párový terapeut

Párová terapie

 • Podpora v překonávání překážek

 • Budování či znovunalezení důvěry

 • Schopnost vzájemného naslouchání

 • Vzájemný respekt a úcta

 • Provázanost duševní blízkosti a fyzické intimity

 • Vnímání potřeb svých i partnera

 • Společná cesta v rodičovství

 • Vztah jako prostředek osobního rozvoje

Bližší informace o párové terapii

Blízký vztah s druhým člověkem s sebou nese řadu výzev. Čím déle jsou spolu lidé ve vztahu, tím náročnějších témat se zpravidla dotýkají. Společný život se neobejde bez ublížení na jedné či druhé straně. Mnohá z těchto ublížení partneři vyřeší sami nebo za pomoci blízkých přátel či rodiny. Někdy však partneři cítí, že ustrnuli na mrtvém bodě a nelze se posunout dále. V párové terapii tento bod společně a citlivě rozkryjeme, aby vztah mohl díky krizi posílit.

Jako párový terapeut Vám pomohu naučit se zvládat vyhrocené konflikty a jednat srozumitelně a bez obviňování druhého. V sezeních párové terapie budeme citlivě otevírat bolavá témata tak, abyste se vzájemně skutečně slyšeli.  

Párová terapie je prostředí, ve kterém oba partneři mohou bezpečně sdílet své potřeby a naučit se tak lépe pochopit jeden druhého. 

 • Komunikační dovednosti

  Naučíme se společně efektivně vyjadřovat vaše potřeby a pocity, abyste si lépe porozuměli a rozhovory nevedly k neproduktivním konfliktům.

 • Obnova vzájemné důvěry

  Každý vztah časem čelí výzvám a ranám. Procesem terapie můžeme tyto rány uzdravit a nastartovat obnovu důvěry, která je pro vztah klíčová.

 • Vzájemná blízkost

  Pokud máte pocit, že se od sebe vzdalujete, v párové terapii můžeme společně objevovat příčiny tohoto vzdalování a hledat cesty zpět k blízkosti, kterou oba toužíte prožívat.

Body-psychoterapie Praha
Body-psychoterapie harmonie těla a mysli

Body-psychoterapie

Body-psychoterapie je vědecky ověřený a akreditovaný obor psychoterapie. Spojuje tradiční techniky psychoterapie s důrazem na tělesné prožívaní emocí, počitků a vjemů. Body-psychoterapie efektivně cílí na jádro problému a přináší výsledky skrze aktuální prožitek.

Bližší informace o body-psychoterapii

Tělo má hlubokou moudrost, která je stále přítomna, avšak je potřeba se mu naučit opět naslouchat. V body-psychoterapii se naslouchání opět učíme. Skrze tělo snadněji chápeme, co v danou chvíli (ne)chceme a (ne)potřebujeme a kde jsou naše hranice. Snáze se tak orientujeme v každodenním životě a nabíráme zpět svou sílu. Vrátit se k porozumění našemu tělu lze pomocí dechových technik či práci s emocemi. Rozvineme tak svou autenticitu a kvalitu života. Práce s tělem v terapii otevírá cestu k uzdravujícímu prožívání a zrychluje klientovo sebeuvědomění. Výcvik v body-psychoterapii jsem absolvoval u akreditované České Asociace Psychoterapie Zaměřené na Tělo.

 • Znovunalezení životní energie

  Náš životní pocit je velmi závislý na tělesném prožívání. Body-psychoterapie uvolňuje hluboko uložené emoce, které člověku berou pocit lehkosti a prostornosti

 • Tělo jako životní kompas

  Propojení s tělem vede k moudřejšímu rozhodování.

 • Body-psychoterapie v práci s traumatem

  Body-psychoterapie je efektivní způsob, jak pracovat s psychickými traumaty. Obzvláště ranné trauma je přes tělo efektivně dostupné a tím pádem snáze zpracovatelné pomocí vědecky ověřených technik jako je biosyntéza, bioenergetika a práce s všímavostí.

Psychoterapie: Sebe-rozvojove kurzy Osobni rozvoj

Kurzy pro spokojenější život

 • Zvýšení schopnosti koncentrace

 • Porozumění vlastním reakcím

 • Překonávání vnitřního neklidu

 • Bytí v přítomnosti

 • Zvýšení vlastní odbornosti

 • Hlubší sebepoznání

 • Překonání nefunkčních vzorců

 • Osobnostní rozvoj

Vzájemná

Více o kurzech

V tuto chvíli vedu a nebo se spolupodílím na následujících sebe-rozvojových kurzech.

 • Kurz mindfulness meditace

  Mindfulness je cesta k redukci stresu. Život přináší náročné situace. Mindfulness je cesta, jak se s nimi prospěšně vyrovnat a také více vychutnat radost ze života.

 • Cvičení bioenergetiky

  Body-psychoterapeutické cvičení. Naučíte techniky pro hluboké propojení těla a mysli. Je určen pro každého, kdo hledá způsob, jak obnovit energii, zvládnout stres a zlepšit své celkové zdraví.

 • Kurz Psychedelické První Pomoci se společností Beyond-psychedelics

  Cílem kurzu je rozšířit kompetence poskytování základní podpory při akutní a následné fázi psychedelické zkušenosti. Kurz je vhodný jak pro pracovníky v pomáhajících službách, tak pro širokou veřejnost.

 • Psychedelické minimum

  Komplexní teoretický úvod do problematiky rozšířených stavů vědomí s důrazem na psychedelika a jejich praktické využití

 • Psycholékárnička do náročné doby

  Kurz vlastní pomoci v náročných chvílích. Jednoduše srozumitelný ale hluboce praktický víkendový seminář, kde můžete porozumět základním principům lidské psychologie a zlepšit svoje schopnosti

Veletržní 67, Praha 7 – Letná
Zastávka tramvaje: Kamenická
Parkování: OC Stromovka (1h zdarma)

Zdeněk Nový - Vědomé Žití - Body-psychoterapeut

Zdeněk Nový

Body-psychoterapeut

Pracuji jako body-psychoterapeut ve vlastní praxi. Absolvoval jsem 5 letý psychoterapeutický výcvik se zapojením tělesného prožívání. Více o mně.