Zdeněk Nový – terapie v Praze

Terapie skrze přijetí, soucit a vnitřní soulad. Pomáhám lidem nalézt jejich opravdové já v bezpečném prostoru a přijetí. Nalezněte své vnitřní zdroje, harmonii emocí, mysli i těla.

Individuální terapie

Podpora v náročné životní situaci
Pomoc při důležitém životním rozhodnutí
Budování zdravé sebehodnoty
Práce s depresí, úzkostmi, stresem a strachem
Získání energie a chuti do života
Zdravý přístup ke vztahům a práci
Nalezení (vnitřní) harmonie

Párová terapie

Podpora v překonávání překážek
Budování či znovunalezení důvěry
Schopnost vzájemného naslouchání
Vzájemný respekt a úcta
Provázanost duševní blízkosti a fyzické intimity
Vnímání potřeb druhého
Společná cesta v rodičovství

V terapii pečujeme o harmonii mysli, těla a emocí

Mysl

Zvýšení schopnosti koncentrace
Porozumění vlastním reakcím
Překonávání vnitřního neklidu
Bytí v přítomnosti

Tělo

Napojení se na tělesné prožitky
Porozumění řeči těla
Pochopení psychosomatiky
Nalezení tělesné vitality

Emoce

Budování emočního nadhledu
Překonání strachu či úzkostí
Snížení emoční zátěže
Nalezení chutě do života

Terapie otevírá prostor pro hlubší porozumění sobě i ostatním

Zdeněk Nový – terapeut

V terapii je důležitý lidský a srozumitelný přístup. Terapeut je především člověk. Terapeut samozřejmě přináší svou teoretickou odbornost, avšak dle mého přesvědčení především vlastní zkušenost se svým vnitřním světem. Tím vzniká v terapeutickém vztahu soucit a bezpečí a lze otevírat veškerá témata, které život přináší. Specializuji se na body-psychoterapii, která propojuje přítomný okamžik, tělesné a emoční prožívání. Začlenění vědomí vlastního těla do psychoterapeutického procesu přináší rychlejší úlevu i posun vpřed.