Zdeněk Nový – terapie v Praze

Párová terapie / Manželská poradna


V párové terapii porozumíme partnerovi i sobě

Spokojený vztah vyžaduje vědomý přístup

Párová poradna při krizi v manželství nebo ve vztahu

V párové terapii naleznete nové způsoby komunikace pro Váš vztah. Naučíte se zvládat vyhrocené konflikty a jednat srozumitelně a bez obviňování druhého. Dokonce i manželská krize může být příležitostí pro hlubší zkvalitnění vztahu a vzájemnému porozumění.  

Kromě toho v párové terapii postupně strháváme zeď, která mezi partnery často po mnoha zraněních vznikne. Partneři se během sezeních vzájemně více vnímají a tím se méně dostávají do vyhrocených konfliktů.

Párová terapie je prostředí, ve kterém oba partneři mohou bezpečně sdílet své potřeby a naučit se tak lépe pochopit jeden druhého.

Čím více otevřenosti partneři projeví, tím rychleji proces probíhá.
V párové terapii společně osaháme techniky komunikace, se kterými partneři předchází zaseknutí a mohou spolu dále mluvit i o nepříjemných záležitostech.

Některé náročné situace se partneři naučili již během soužití řešit a vědí jak na ně. Někdy je však potřeba pohled třetí osoby, která pomůže nasměrovat diskusi a tím se pohnout z místa. Párová terapie je prostorem, kde má každý z partnerů prostor být vnímán tím druhým.

Jako párový terapeut přináším nestranný pohled na dění, které se mezi partnery odehrává a moderuji diskusi tak, aby byla plodná. Stejně tak povzbuzuji a pomáhám najít cestu z apatie partnerů.

Vztahy procházejí náročnými obdobími. Každý z nás v nich naráží na své vlastní stíny.Ty může zpracovat a zkvalitnit si tak i svůj individuální život. Párová terapie může člověku mnoho prozradit o něm samém.

Sezení nám zabere 1h:30min a jeho cena je 2.500 Kč. Více o pravidlech a ceně.

Zdenek Novy - párový terapeut
Párová terapie - manželská poradna
Zdeněk Nový – párový terapeut

Nabízím Vám bezpečné prostředí, nestranný postoj a reflexi pro řešení Vaší partnerské situace. Vztah potřebuje otevřenost a sdílení, aby mohl fungovat. To je po mnoha zklamáních, které vztahy přinášejí náročné. Dá se k němu však najít cesta a tím dát vztahu nový směr. Více o mně.

ZANECHTE ZPRÁVU A VYKROČTE VSTŘÍC ZMĚNĚ

Naplánujte si návštěvu