Cvičení bioenergetiky - uvolnění stresu v těle i mysli

Bioenergetika – cvičení na uvolnění stresu

Body stress release – metoda uvolňující tělo i mysl

 • Oživení těla a mysli

  Přeplněný diář, nepřetržitý stres a napětí mohou vést k vyčerpání a vyhoření. Na kurzu cvičení technik bioenergetiky se naučíte, jak znovu nabít svoje tělo energií a získat tak novou radost a vitalitu.

 • Zvládnutí stresu

  Přetížení a stres jsou dnes běžnou součástí našich životů. Bioenergetika nabízí nástroje, jak tyto faktory lépe rozpoznávat a učit se je efektivněji zvládat.

 • Sebepoznání a komunikace

  Naučíte se lépe poznat a vyjádřit své hranice, potřeby a emoce. To vám pomůže vytvářet zdravější a uspokojující vztahy ve vašem osobním i pracovním životě.

Bioenergetika - cvičení n a uvolnění těla i mysli

Naučte se, jak efektivně rozpoznávat a řídit své emoce a stres prostřednictvím technik bioenergetiky

Vítejte na kurzu uvolnění stresu, kde se naučíte techniky pro hluboké propojení těla a mysli. Kurz je založen na přístupu bioenergetiky, který vyvinul lékař a psychoanalytik Alexander Lowen, a je určen pro každého, kdo hledá způsob, jak obnovit energii, zvládnout stres a zlepšit své celkové zdraví.

"Mějme například Petra, manažera, který se cítí přetížený a stále vyčerpaný. Petr se rozhodl vyzkoušet bioenergetiku. Na kurzu si naučil techniky, jak včas rozpoznat své hranice, nepřetěžovat se a zvládat stres. Nyní je schopen díky nabité síle lépe se vypořádat s náročnými situacemi v práci a dosáhnout rovnováhy mezi prací a osobním životem."
Bioenergetika - uvolnění stresu pro život

„Jestliže jste hledali způsob, jak obnovit svou energii, zvládnout stres a lépe poznat sebe sama, pak je tento kurz přesně pro vás. Připojte se k nám a objevte sílu bioenergetiky.“

Bioenergetika - cvičení

Více o kurzu bioenergetiky

Bioenergetika je forma body-psychoterapie, která kombinuje práci s tělem a myslí s cílem pomoci lidem překonat své emocionální problémy a dosáhnout hlubšího pochopení sebe sama. Je založena na přesvědčení, že tělo a mysl jsou těsně propojeny a že naše tělesné stavy a pocity mohou ovlivnit naše emocionální a psychické zdraví.

Bioenergetika se zaměřuje na to, jak se stres, trauma a emocionální bolest ukládají v našem těle ve formě napětí a blokád. Tato napětí mohou omezovat náš pohyb, dýchání a schopnost cítit. Bioenergetika používá řadu tělesných cvičení a technik, včetně dýchání, pohybu a hlasové práce, aby pomohla lidem uvolnit tyto blokády a navrátit tělu jeho přirozený, živý stav.

V kontextu vašeho kurzu, bioenergetika může nabídnout účastníkům nástroje a techniky, které jim pomohou lépe rozumět svým emocím, zvládat stres a napětí, obnovit energii a zlepšit kvalitu svého života.

Podrobné informace o bioenergetice

Bioenergetika, most propojující východní filozofii těla a myšlení s západním pohledem na psychologii, je esencí pro obnovu lidské vitality. Její původní účel spočíval v léčbě duševních problémů a neurotických onemocnění pomocí porozumění energetickým procesům těla.


Základy bioenergetiky položil rakouský psychoanalytik Wilhelm Reich, ale skutečný rozmach nastal díky americkému lékaři a psychoterapeutovi Alexanderu Lowenovi. Lowen, společně s Johnem Pierrakosem, utvářel tuto oblast a vyvinul bioenergetickou analýzu v 50. letech.


Podle bioenergetiky, jak ji chápe Lowen, má každý z nás v sobě životní energii, která může být omezena vnitřními bloky. Tyto energetické bloky, často spojené s traumatickými zážitky z dětství, omezují proudění naší energie. V důsledku těchto bloků člověk zažívá pocity úzkosti a strachu.


Zdravá a volně proudící energie je vidět na člověku – pohybuje se s lehkostí, vyzařuje vitalitu. Naopak, ti s blokováním energie mohou mít křečovité pohyby a můžou se zdát netrpěliví či napjatí.

Jádrem bioenergetiky je uvolňování těchto bloků a obnova volného proudu energie v těle. Aplikací bioenergetických cvičení můžeme osvobodit svalové napětí a povzbudit energetické procesy v těle. Tyto techniky nejen zlepšují fyzickou pohyblivost, ale také emoční stav.


Základem těchto cvičení je kombinace pohybu a dýchání. Některé techniky zahrnují výkřiky, které pomáhají uvolnit stres a napětí. Bioenergetika je nástrojem, který může pomoci lidem, kteří trpí různými fyzickými a emocionálními problémy.


Při provádění cvičení mohou někteří lidé cítit různé fyzické a emocionální reakce, jako je pulzování nebo vzpomínky. Toto je normální a ukazuje, že tělo se uvolňuje.


Bioenergetická cvičení lze kombinovat s různými sporty a mohou být prováděna kdykoli. Její principy nám pomáhají lépe rozumět našemu tělu a nabízejí cesty, jak zlepšit kvalitu našeho života.

Bioenergetiku budeme cvičit na Praze 7

Klub Sedmička v Pohybu
Bubenská 577, Praha 7
Pár kroků od stanice Metra C – Vltavská
Parkování zdarma možné v ul. Dukelských hrdinů nebo nebo nedalekém OC Stromovka

Večerní setkávání

Každý čtvrtek ve 20:00 – 21:00
250 / setkání
 • Uvolnění stresu
 • Bezpečné prostředí
 • Načerpání energie
 • Možnost sdílení
 • Pravidelná sebe-péče

Celodenní kurz

20.4. 10:00 – 18:00
2.600 / den
 • Hluboké uvolnění stresu
 • Bezpečné prostředí
 • Hluboký dotek vnitřních zdrojů
 • Možnost sdílení
 • Hluboké sebe-poznání

Lektoři bioenergetiky

Bioenergetika - cvičení na uvolnění stresu

Zdeněk Nový

Body-psychoterapeut

Pracuji jako body-psychoterapeut ve vlastní praxi. Absolvoval jsem 5 letý výcvik v práci s tělem v psychoterapii. Sám jsem prošel vyhořením. Soustředím se na techniky, které jsou srozumitelné a aplikovatelné v běžném životě. Více o mně.

Lektorka Bioenergetiky - Nada Soukupova Bastlova

Naďa Bastlová Soukupová

Body-psychoterapeutkaJsem psycholožka a bodypsychoterapeutka s výcvikem v biosyntéze. Věnuji se soukromé praxi, kde klienty provázím procesem sebepochopení, sebepřijetí, bezpečné emocionální úlevy a probuzení vlastní vnitřní síly. Více o mně

Často kladené otázky spojené s Bioenergetikou

Kdo by se měl zúčastnit kurzu bioenergetiky?

Náš kurz bioenergetiky je vhodný pro každého, kdo chce zlepšit své fyzické i psychické zdraví, lépe zvládat stres a napětí a hlouběji se poznat. Tento kurz je určen jak pro úplné začátečníky, tak pro ty, kteří se již s podobnými technikami setkali.

Potřebuji nějaké předchozí zkušenosti nebo dovednosti?

Ne, na náš kurz se můžete přihlásit bez předchozích zkušeností s bioenergetikou nebo jinými technikami zaměřenými na tělo a mysl. Kurz je navržen tak, aby byl přístupný a užitečný pro všechny úrovně zkušeností.

Jak dlouho trvá kurz bioenergetiky?

V nabídce jsou pro Vás připraveny následující 3 varianty kurzu.

 • Pravidelné večerní setkávání 1x týdně

  Pravidelné cvičení bioenergetiky Vás postupně povede dlouhodobé úlevě a poznávání sebe sama a svých limitů. Postupně tak integrujete větší vnitřní klid a prostornost do svého života. Každé setkání Vám pomůže korigovat Váš směr na cestě ke spokojenosti.

 • Jednodenní setkání

  Intenzivní jednodenní setkání Vám nabízí duševní i tělesnou výživu. Během dne budeme mít dostatek času oslovit hluboké vnitřní zdroje a otevřít se usazeným tématům produkující dlouhodobé vyčerpání.

 • Víkendové setkání

  Víkendový kurz citlivě s dostatkem prostoru vede k podstatě nás samých a vnitřních zdrojů. Je zde dostatek času uchopit i ty nejpalčivější témata způsobující stres a vyčerpání. Hmatatelně osaháte bezpečí a zdroje v každém z nás.

Mohu do večerních lekcí bioenergetiky nastoupit kdykoliv?

Pokud je skupina označena jako otevřená, tak ano. Pokud je skupina označena jako uzavřená, je náš záměr projít se se stálou skupinou celým cyklem. V takovém případě můžete počkat na otevření nového běhu a nebo nás kontaktovat pro bližší informace.

Jaké jsou hlavní výhody tohoto kurzu?

Kurz bioenergetiky vám pomůže zvládat stres a napětí, zlepšit vaše fyzické i psychické zdraví, obnovit energii a lépe se poznat. Získáte nástroje a techniky, které můžete používat v každodenním životě pro dosažení vyváženosti a klidu.

Co potřebuji k účasti na kurzu?

K účasti na kurzu nepotřebujete nic speciálního. Doporučujeme pohodlné oblečení, které vám umožní volný pohyb.

Je normální mít po cvičení emoční nebo tělesné reakce?

Ano, v rámci cvičení může docházet k emočním a tělesným projevům, což je přirozená reakce těla na proces uzdravení. Během cvičení mohou přicházet jak prožitky úlevné, tak náročné. Vše je součástí léčebného procesu a na v každé části cvičení budeme mít dostatek bezpečného prostoru pro průchod procesem.

Co vlastně znamemá bioenergetika?

Název „bioenergetika“ je odvozen od řeckého slova „bios“, což znamená „život“, a „energeia“, což znamená „aktivní síla“. Bioenergetika tedy zkoumá způsoby, jakými naše tělo uchovává a používá energii.

Práce v bioenergetice může být velmi silná a transformativní. Mohou se projevit hluboké emoce a vzpomínky, což může vést k hlubšímu porozumění a integraci sebe sama. Výsledkem může být větší pocit svobody, vitality a přítomnosti v těle.

Je bioenergetika bezpečná pro všechny?

Ano, bioenergetika je obecně považována za bezpečnou. Pokud však cítíte pochybnosti, jako u každé formy práce se sebou samým, je důležité, abychom společně konzultovali Vaše specifické potřeby.

Práce v bioenergetice může být velmi silná a transformativní. Mohou se projevit hluboké emoce a vzpomínky, což může vést k hlubšímu porozumění a integraci sebe sama. Výsledkem může být větší pocit svobody, vitality a přítomnosti v těle.

Jak vznikla bioenergetika?

Koncept bioenergetiky vyvinul Alexander Lowen, americký lékař a psychoanalytik, jako způsob, jak propojit tělesné a duševní aspekty našeho zdraví. Bioenergetika je vědecky uznávaným nástrojem od padesátých let 20. století. Lowen byl žákem Wilhelma Reicha, zakladatele konceptu „orgonové energie“, který se domníval, že naše tělesné a emocionální blokády mohou vést k různým zdravotním problémům.

Může být cvičení bioenergetika kontraindikací pokud již navštěvuji nějakou formu psychoterapie?

Naopak. Při cvičení bioenergetiky se můžete snáz dotknout témat, které v psychoterapii zpracováváte a poté si je „odnést“ na sesi pro jejich integraci.

S jakými potížemi mi může bioenergetika pomoci?

 • Stres a úzkost

  Bioenergetika nabízí techniky a cvičení, které vám mohou pomoci relaxovat a zvládat každodenní stres.

 • Deprese

  Pomocí tělesných cvičení může bioenergetika stimulovat energii a pocity radosti, čímž se může zmírnit deprese.

 • Tělesné napětí a bolest

  Bioenergetika se zaměřuje na uvolnění tělesných blokád, což může pomoci při bolestech zad, krku nebo hlavových bolestech.

 • Emocionální blokády

  Pokud máte pocit, že jste uvíznutí v určitých emocionálních stavech nebo vzorech, bioenergetika vám může pomoci tyto blokády rozpoznat a uvolnit.

 • Problémy se sebevědomím a sebehodnocením

  Práce s tělem může posílit vaše pocity sebejistoty a sebeakceptace.

 • Dýchací problémy

  Některá bioenergetická cvičení se zaměřují na hluboké dýchání, což může pomoci zlepšit dýchání a celkovou pohodu.

 • Potíže s intimitou a vztahy

  Uvolněním tělesných a emocionálních blokád můžete zlepšit svou schopnost navázat hlubší vztahy s ostatními.

Bioenergetika není zázračný lék na všechny problémy, ale nabízí nástroje a perspektivy, které mohou mnohým lidem pomoci lépe rozumět svým potížím a pracovat na jejich řešení. Pokud se potřebujete cítit více jistí, kontaktujte nás.