Zdeněk Nový psychoterapeut Praha

Psychoterapie je druhem umění

…Uměním laskavého přístupu k člověku, jeho duši a tělu…

Svou práci opírám o vzdělání, o praxi z akreditovaného body-psychoterapeutického výcviku u České Asociace Psychoterapie Zaměřené na Tělo a především o terapeutickouvlastní zkušenost. V práci na sobě stále pokračuji.


Patnáct let jsem působil v mezinárodních korporacích a menších firmách na manažerských postech. Paralelně k tomu jsem měl bok po boku svou rodinu, s manželkou, se kterou jsem strávil taktéž patnáct let, a synem, který z našeho manželství vzešel. Na povrchu můj život vypadal idylicky – úspěšná kariéra, rodina. Přesto jsem v sobě necítil naplnění, ale naopak prázdnou mezeru a otázky o smyslu života.

I přes veškeré vnější úspěchy jsem se cítil vyhořelý, sužovaný úzkostí, smutkem a permanentním pocitem nedostatečnosti. Toto období v mé životě mě vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu hlubokého sebepoznání. Nejen skrze osobní zkušenosti, ale i důkladné vzdělání v oboru psychoterapie.

Domnívám se, že hledání života v harmonii se sebou samým je nezbytností pro nás všechny. Každý z nás má vnitřní volání, jehož intenzita se může lišit, ale esence je stejná.

Na mé cestě hledání sebe sama jsem prozkoumal různé filozofické směry, náboženské přístupy a naučil se hodnotě práce s všímavostí, emocemi a tělem. Každý rok si vyhradím 10-15% času na meditační ústraní a pobytů ve tmě, které mi poskytují jedinečnou perspektivu a hloubku uvědomění.

Když pracuji s klientem, nepoužívám jednu univerzální metodu. Spíše společně tvoříme jedinečný přístup, který nejlépe odpovídá klientovým potřebám a okolnostem. Protože věřím, že v centru každé terapie by mělo být klientovo dobro, které přesahuje jakékoliv obecné „pravdy“ a naučené poučky.

Patnáct let jsem působil v mezinárodních korporacích a menších firmách na manažerských postech. Paralelně k tomu jsem měl bok po boku svou rodinu, s manželkou, se kterou jsem strávil taktéž patnáct let, a synem, který z našeho manželství vzešel. Na povrchu můj život vypadal idylicky – úspěšná kariéra, rodina. Přesto jsem v sobě necítil naplnění, ale naopak prázdnou mezeru a otázky o smyslu života.

I přes veškeré vnější úspěchy jsem se cítil vyhořelý, sužovaný úzkostí, smutkem a permanentním pocitem nedostatečnosti. Toto období v mé životě mě vedlo k rozhodnutí vydat se na cestu hlubokého sebepoznání. Nejen skrze osobní zkušenosti, ale i důkladné vzdělání v oboru psychoterapie.

Domnívám se, že hledání života v harmonii se sebou samým je nezbytností pro nás všechny. Každý z nás má vnitřní volání, jehož intenzita se může lišit, ale esence je stejná.

Na mé cestě hledání sebe sama jsem prozkoumal různé filozofické směry, náboženské přístupy a naučil se hodnotě práce s všímavostí, emocemi a tělem. Každý rok si vyhradím 10-15% času na pobyt v meditačním ústraní a pravidelně také na pobyt ve tmě, které mi poskytují jedinečnou perspektivu a hloubku uvědomění.

Když pracuji s klientem, nepoužívám jednu univerzální metodu. Spíše společně tvoříme jedinečný přístup, který nejlépe odpovídá klientovým potřebám a okolnostem. Protože věřím, že v centru každé terapie by mělo být klientovo dobro, které přesahuje jakékoliv obecné „pravdy“ a naučené poučky.

Mou vášní je provázet klienty na jejich cestě k hlubšímu poznání sebe sama a skrze to i pochopení ostatních. V mé práci kladu důraz na lidskost, upřímnost a srozumitelnost, ať už v rámci individuální psychoterapie, párové terapie či body-psychoterapie. K tomu využívám technik zaměřených na rozvoj všímavosti a reflexe. Tyto metody nám pomáhají odhalit skryté motivace za naším jednáním. Když s nimi člověk naváže kontakt, otevírá se před ním prostor pro svobodnou volbu a uvědomělé rozhodování. Mým cílem je vybavit vás nástroji a technikami, které vám umožní stát se svým vlastním průvodcem na cestě životem se vším, co přináší.

V srdci cítím hluboké spojení s dětmi a autentickou spiritualitu člověka. Mé vášně a zájmy zahrnují tanec, hudbu, kreslení, čtení, jógu a manuální činnosti. V meditaci nacházím klid, a ve své práci opravdové naplnění.

0 h+

Praxe terapie

0+

Příběhů klientů

0 h+

Vlastní zkušenostVýběr z absolvovaných kurzů týkajících se psychoterapie

 • Výcvik psychoterapie zaměřené na tělo

  5 letý akreditovaný výcvik s rozsahem 1.000 hodin sebe-zkušenosti a výuky

 • Škola sebepoznání (Pavel Špatenka)

  Roční kurz zaměřený na techniky hlubinné psychologie

 • Výcvik mindfulness

  Půlroční kurz práce s všímavostí a meditačníními technikami

 • Výcvik v tanečně pohybové terapii

  Roční kurz práce s pohybem pro osobní rozvoj

 • Psychedelické minimum

  Půlroční kurz týkající se změněných stavů vědomí a jejich terapeutického potenciálu

 • Transakční analýza

 • Práce s tělem v psychoterapii

 • Práce s tělem v párové terapii

Často kladené otázky týkající se mého přístupu k psychoterapii

Jak se vaše vlastní životní zkušenosti odrážejí ve vaší praxi v psychoterapii?

Moje vlastní životní zkušenosti mě formovaly a obohatily jako terapeuta. Vždycky jsem věřil, že každá zkušenost, ať už dobrá nebo špatná, je cennou lekcí. Díky tomu mohu lépe cítit a rozumět emocím a situacím mých klientů a přistupovat k nim s hlubším porozuměním a empatií.

Jak často se Vy jako terapeut účastníte supervize nebo konzultací v oblasti psychoterapie?

Supervize a konzultace jsou pro mě nezbytnou součástí mého profesního života. Přibližně jednou až dvakrát měsíčně se účastním supervizních sezení, což mi umožňuje reflektovat mou práci, učit se z ní a stále se zlepšovat.

Jakým způsobem integrujete zpětnou vazbu od klientů do vaší praxe psychoterapie?

Považuji zpětnou vazbu od klientů za cenný nástroj pro mé vlastní učení a růst. Aktivně vyzývám své klienty, aby sdíleli své myšlenky a pocity ohledně našich sezení, a tuto zpětnou vazbu pak využívám k modifikaci a zdokonalení mého terapeutického přístupu.

Jak se vypořádáváte s výzvami a obtížnými situacemi v průběhu psychoterapie?

Každá výzva je příležitostí k růstu. Když se setkám s obtížnou situací, přistupuji k ní s otevřenou myslí, vědomím si vlastních limitů a hledáním podpory, ať už v supervizi nebo dalším vzdělávání, abych mohl svým klientům nabídnout co nejlepší pomoc.

Jaké knihy nebo studie v oblasti psychoterapie byly pro vaši práci nejinspirativnější?

Jsem vášnivý čtenář. Během mé práce mě mnoho literatury hluboce ovlivnilo. Mezi nejvýznamnější patří C.G. Jung a jeho následovníci, Sigmund Freud, Alexander Lowen, Peter Levine, kteří mi dali mnoho podnětů ke zkoumání lidské psýché. Dále pak rád čtu buddhistickou literaturu a její koncepty lidské mysli.

Jak vnímáte význam etiky v psychoterapii?

Etika je základním kamenem mé praxe. Vždy dávám na první místo zájmy a potřeby svých klientů, abych zajistil bezpečné a podpůrné prostředí pro všechny, s nimiž spolupracuji.

Jakou roli hrají kulturní a sociální faktory ve Vaší praxi psychoterapie?

Kulturní a sociální faktory hrají klíčovou roli v tom, jak lidé vnímají svět kolem sebe. Snažím se být vždy citlivý k těmto aspektům a postarat se o to, aby mé terapeutické metody a přístupy byly kulturně citlivé a respektující rozmanitost každého jednotlivce.

Jak se postaráte o svou vlastní pohodu a prevenci vyhoření v oboru psychoterapie?

Považuji sebe-péči za zásadní. Pravidelně se věnuji relaxaci, vášnivě medituji a cvičím, abych zůstal v rovnováze. Rovněž si dávám pozor na to, aby moje pracovní zátěž byla udržitelná a abych si pravidelně dopřával čas na regeneraci.

Jaká je vaše vize ideálního terapeutického vztahu v rámci psychoterapie?

Ideální terapeutický vztah je pro mě postaven na důvěře, otevřenosti a vzájemném respektu. Je to bezpečný prostor, kde se klient může cítit slyšen, pochopen a podporován v procesu osobního růstu. S postupujícím časem v terapii s radostí sleduji, jakou má sílu postupné budování bezpečného vztahu mezi terapeutem a klientem.

Jakým způsobem se snažíte být vždy v těsném kontaktu s aktuálními trendy a výzkumem v oblasti psychoterapie?

Aktivně sleduji odbornou literaturu, účastním se workshopů a vytvářím si síť kolegů, s nimiž sdílím poznatky a zkušenosti. Součástí mého terapeutického závazku je neustálé vzdělávání. Věřím, že neustálé vzdělávání a otevřenost novým myšlenkám je klíčem k úspěšné praxi v oblasti psychoterapie.

Jaká je vaše specializace v oblasti psychoterapie?

Absolvoval jsem 5 letý body-psychoterapeutický výcvik propojující tělesné prožívání a lidskou psýché. Zakladatelé tohoto oboru byli Wilhelm Reich, Alexander Lowen, původně psychoanalytici. Po letech zkušeností v analýze přišli s pozorováním, že dostat se k jádru klientova problému lze efektivně při zapojení tělesného prožívání. Pracuji tedy hlubinným způsobem. Nesoustředím se pouze na symptomy, ale vedu klienty k jádru problému. Snažím se jim pomoci osvětlit jejich duševní terén, aby se v něm lépe vyznali a chápali propojenost tělesného prožívání s jejich psychickým stavem.

Jakou roli hraje psychoterapie v osobním rozvoji podle vašeho názoru?

Osobní rozvoj ve formě koučingu, výkonových technik, sebeanalýzy či duchovních praktik dříve nebo později narazí na limity jednotlivce sahající hlubším strukturám jednotlivce. V tomto bodě je psychoterapie více než prospěšná technika. Hluboký psychoterapeutický vhled odkrývá překážky ve formě traumat a neprospěšných vzorců chování. Prostoupení těchto hluboko ukrytých míst v člověku vytváří více prostoru pro spokojenější život a více životní energie.

Veletržní 67, Praha 7 – Letná
Zastávka tramvaje: Kamenická
Parkování: OC Stromovka (1h zdarma)

Zdeněk Nový - Vědomé Žití - Body-psychoterapeut

Zdeněk Nový

Body-psychoterapeut

Pracuji jako body-psychoterapeut ve vlastní praxi. Absolvoval jsem 5 letý psychoterapeutický výcvik se zapojením tělesného prožívání. Více o mně.