Zdeněk Nový – terapie v Praze

Zdeněk Nový – Terapeut v Praze


Body-psychoterapie je druhem umění

Uměním laskavého přístupu k člověku, jeho duši a tělu

Svou práci opírám o vzdělání, o praxi z akreditovaného body-psychoterapeutického výcviku u České Asociace Psychoterapie Zaměřené na Tělo a především o terapeutickou i vlastní zkušenost. V práci na sobě stále pokračuji.

Patnáct let jsem pracoval v mezinárodních korporacích a menších firmách na různých manažerských postech. Stejnou dobu jsem byl i ženatý. Z manželství mám syna. Byť můj materiální i rodinný život byl dobře zajištěný, pocit prázdnoty a nenaplnění životního smyslu byl stále přítomný. Život v nesouladu se sebou vedl k neodvratnému vyhoření, úzkosti, smutku a neustálému pocitu nedostatečnosti. Bylo pro mne tedy nevyhnutelné vydat se na cestu sebepoznání skrze vlastní zkušenost a patřičné vzdělání. Hledání života v souladu se sebou samým vidím jako nutnost každého z nás. Rozdíl je pouze v intenzitě vnitřního volání.

Během hledání sebe sama jsem prošel různé filozofické směry, náboženské přístupy, práci s všímavostí, emocemi a tělem. Během času s klientem skládáme jedinečný způsob pro jeho cestu tak, jak je potřeba. Důležitější než obecné „pravdy“ a poučky je klientovo dobro.

Mimo to klienty vedu k poznání sebe sama a tím i ostatních lidským a srozumitelným způsobem a to v Individuální psychoterapii i Párové terapii. Využívám techniky k rozvíjení všímavosti a reflexe. Tyto kvality jsou nástroje k nalezení nevědomých pohnutek našeho konání. Pokud je s těmito pohnutkami člověk v kontaktu, má možnost svobodné volby. Jde o to předat nástroje, které člověku umožní být sám sobě terapeutem.

Mám silný vztah k dětem, k poznání, k opravdové spiritualitě člověka, ke své práci, k meditaci a ke společenství. Baví mne tanec, hudba, kreslení, četba, jóga a manuální práce.