Mindfulness je cesta k redukci stresu

Život přináší náročné situace. Mindfulness je cesta, jak se s nimi prospěšně vyrovnat a také více vychutnat radost ze života.

Mindfulnes kurz Praha

Jsme-li stále ve stresu, fungujeme v podstatě na autopilota a život kolem nás spíš obtéká, místo abychom v něm hráli patřičnou roli – a technika Mindfulness je jedním z vědecky ověřených způsobů, jak neprospěšný stres redukovat. Bez vnitřní rovnováhy ztrácíme odhad svých hranic a poletujeme od problému k problému bez rozvahy a jasného cíle. Není divu, že naše lidské já pak volá o pomoc skrze úzkosti, napětí, neklid či deprese. Rozdivočelé myšlenky nás nenechají usnout, pro samé starosti nenalézáme klid, radost ze života se vytrácí, někdy spějeme až k vyhoření….

Kurz mindfulness nás prakticky provede technikami na vnitřní zklidnění, redukci stresu, zvýšením efektivity a užitečnému nakládání s vnitřními zdroji.

Mindfulness relaxační techniky pro všední život

Mindfulness se dotkneme meditačních, uvědomovacích a relaxačních technik, které Vám pomohou zvládat každodenní nával stresu. Ukážeme si, jak si lépe si uvědomovat, co (ne)chceme a co (ne)potřebujeme. Navíc se naučíte sebevědoměji fungovat v partnerských, rodičovských či pracovních vztazích.

V kurzu Mindfulness nejde o to udělat ze sebe meditující mnichy. Spíše usadíme několik tisíc let staré techniky do kontextu našeho západního uspěchaného života skrze praktická cvičení.

V průběhu osmitýdenního výcviku dostanete instrukce na každodenní 30 minutovou praxi, díky níž se naučíte pracovat se svými myšlenkami, emocemi, úzkostmi, strachy, či depresemi.

Mindfulness uvědomění během domácí praxe i společných setkáních

Účastníci kurzu v jeho průběhu zažívají „aha momenty“ hodnotné pro jejich osobní či pracovní život. Čím více tohoto uvědomění aplikují do svého každodenního života, tím méně se jim objevují situace plynoucích ze starých vzorců chování. A zapojíme-li do svého života všímavost, můžeme nalézt sebe-léčivý nástroj pro své tělo i mysl.

Osmitýdenní Mindfulness kurz Vás provede základy práce s všímavostí. Tím se zvyšuje opravdové sebevědomí a také lépe rozlišujeme kým jsme, co chceme a co je (pro nás) prospěšné.

Všímavý člověk si dokáže udržet zdravý odstup a nadhled ve vypjatých situacích života. Naučí se pomyslné nadechnutí před tím než zareaguje svým běžným vzorcem chování.

Mindfulness rozvíjí naši rozvážnost v reakcích při běžných aktivitách

S rozvíjející se všímavostí(anglicky mindfulness) v situacích reagujeme adekvátněji a dle své vlastní vůle. Nikoliv pod vlivem svých vnitřních zranění, které nás zpravidla ženou do nepřiměřené obrany či úzkostného sevření. Více o Mindfulness na wikipedii.

Obvykle si část praxe Mindfulness účastníci přenesou do života a postupem času se jim tíživé životní vzorce přestávají opakovat. Mindfulness člověku pomáhá více rozumět sám sobě i ostatním.

V rámci mindfulness výcviku se s účastníky scházíme jedenkrát týdně v kruhu. Zde je prostor pro sdílení zkušeností z předešlé týdenní praxe. Setkání skupiny trvá vždy 1,5 až 2 hodiny.Nejprve probereme teoretickou část, poté následuje praktická ukázka. Účastnící po každém setkání odcházejí s návodem na domácí praxi mindfulness. Následující týden vše společně reflektujeme a vzájemně se inspirujeme.

8-týdenní kurz
úterý
10:30-12:15

Cena: 4.900 Kč

Zlepšení kvality bdělého života i spánku


  • 8 setkání pro společnou midfulness praxi a sdílení
  • Audionahrávky pro domácí cvičení
  • Teoretický i praktický pohled na všímavost v každodenním životě
  • První setkání 2.1.2024
Mindfulness lektor - Zdeněk Nový

Zdeněk Nový

Lektor Mindfulness kurzu

S meditací a všímavým způsobem života mám mnohaleté zkušenosti. Jako terapeut vedu klienty k meditační praxi, protože sám vím, jak mi meditace můj život zpřehlednila. Přibližně 10-15% v roce medituji mimo civilizaci a také v běžném životě denně praktikuji. Rád sdílím vlastní zkušenost a naslouchám mindfulness zkušenostem účastníků. Více o mně