Zdeněk Nový – terapie v Praze

O způsobu psychoterapie


Způsob psychoterapie je řízen individualitou každého klienta.

Každé setkání je jedinečné.

Terapie je často proces na několik měsíců, při kterém pozvolna rozplétáme příčiny klientova trápení. Klienta do terapie nejčastěji přivádí 3 základní motivy:

  • Nepříjemné prožívání související s náhlou životní událostí či dlouhodobým stresem. V terapii poté hledáme způsob, jak se postavit zpátky pevně na vlastní nohy
  • Vnitřní konflikt týkající se životního rozhodnutí, např. v oblasti práce či vztahů. Terapie slouží jako prostor nalezení nové perspektivy či postoje.
  • Terapie jako způsob vnitřního seberozvoje je hluboký nástroj pro pochopení sebe sama či druhých skrze vlastní zkušenost. Při hlubším poznání klient nalézá zdravý způsob, jak se stavět ke všemu, co život a svět přináší.

Více o častých tématech v terapii můžete nalézt zde.

Rozdíl mezi psychoterapií a psychiatrickou pomocí

Psychoterapie je odlišná od psychiatrické pomoci. V psychoterapii léčíme lidskou duši slovem, prostředím v terapii, terapeutickým vztahem a různými technikami daného terapeutického směru. Psychiatrie se spíše zabývá léčením skrze psychofarmaka. V případě nutnosti se psychiatrie a psychoterapie mohou doplňovat. Psychiatr i psychoterapeut by měli být klientem vzájemně obeznámeni.

Pravidla a cena

TerapieDélkaCena
Individuální50 min1.200 Kč
Párová1h:40 min2.400 Kč

V případě náročné finanční situace klienta lze cenu upravit.

Ze sezení se lze 48 hodin předem omluvit bez storno poplatku. Po tomto termínu si mohu nárokovat proplacení hodiny. 
Pokud se klient nedostaví v domluvený čas bez oznámení, budu po celou dobu čekat v pracovně. Po 15 minutách klientovi zavolám.
V případě, že se na sezení nedostavím já, klient má následující sezení zdarma.

Terapie Revoluční 8, Praha 1

Obraz o nás samých je často zkreslen tím, jak s námi jednali lidé v našem nejbližším okolí. Je však potřeba najít si vlastní obraz o sobě a světě kolem nás. Člověk postupně prohlédne iluze, které žije. Vymaňuje se tím z toho, co si myslí, že musí, a jaký si myslí, že má být. Vědomý život svého já dá prostor jak pro život sobě, tak pro život ostatních.

Způsob práce

Všímavost

Všímavost nám umožňuje spočinout v přítomnosti a uvědomit si, kým jsme, co prožíváme a co v danou chvíli potřebujeme. Jako následek rozvíjení všímavosti v terapii rozvíjíme tolik potřebné sebevědomí a důvěru v sebe sama.

Přijetí

Přijetí sebe sama, včetně vlastního stínu, je jedním z piliřů poznání. Laskavá konfrontace se sebou samým vede ke zcela novému pohledu na sebe sama i na svět kolem nás. Společně budeme překračovat již neúčinné vzorce chování a rozvíjet autenticitu. V bezpečném terapeutickém prostoru zvědomujeme bloky, které klientovi brání v (sebe)přijetí.

Psychoterapie a soucit
Body-psycho-terapie

Body-psycho-terapie

Tělo je jedním z pilířů naší existence. Moudrost našeho těla je stále přítomna avšak je potřeba se mu naučit opět naslouchat. Skrze tělo snadněji chápeme, co v danou chvíli (ne)chceme a (ne)potřebujeme a kde jsou naše hranice. Vrátit se k porozumění našemu tělu lze pomocí dechových technik či práci s emocemi. Rozvineme tak svou autenticitu a kvalitu života. Práce s tělem v terapii zintenzivňuje prožitek a zrychluje klientovo sebeuvědomění. Více o Body-psychoterapii na stránka ČAPZT.

V terapii pracujeme s klientem různými způsoby. Je prospěšné, když individuální potřeby řídí tempo klientova procesu. Smysluplná terapie nepovyšuje vlastní metodiku nad aktuální potřeby klienta. Je důležité nalézt patřičnou rovnováhu mezi strukturou, kterou ten či onen terapeutický směr nabízí, a bezpečným odevzdáním se samotnému terapeutickému procesu tak, jak zrovna je.