Zdeněk Nový – terapie v Praze

Individuální psychoterapie / poradenství


Individualni-psychoterapie

Terapie vede k hlubší podstatě nás samých

Psychoterapie je cestou lidskosti a soucitu

Vnímám úkol psychoterapie jako postupné hlubší poznání sebe sama. Tím nalezáme cestu pro spokojený život. Terapeut je především člověk. Přináší profesionální avšak lidský rozhovor o klientovo životě a potřebách.

V terapii nejčastěji pracujeme ve třech oblastech.

  • Období krize, kdy hledáme zdroje a pomocnou ruku pro zvládnutí náročného období. Klienti tak snáze překonávájí bolest, strach, úzkosti, deprese, syndrom vyhoření, pocit odmítnutí a samoty.
  • Životní rozcestí, na kterém se klient potřebuje rozhodnout o svých dalších krocích (vztah, práce, rodina, stěhování,….).
  • Osobnostní rozvoj skrze terapii přináší hlubši poznání sebe sama, vyšší kvalitu života a vztahů skrze uvědomění toho, kým klient opravdu je a jaké jsou jeho skutečné potřeby pro spokojený život.

Deprese, úzkosti nebo syndrom vyhoření jsou obranné mechanismy vlastního Já. Hlubším porozuměním těmto signálům lze nalézt opravdovější a stálejší vnitřní spokojenost. Více v sekci častá témata.

Psychoterapeut může být průvodcem na cestě zpět k sobě a vlastní podstatě. Kombinuji různé přistupy a rád pracuji integrativním způsobem – v terapii propojuji mysl, emoce a tělo. Vycházím z pětiletého akreditovaného výcviku České Asociace pro Psychoterapii Zaměřenou na Tělo

Nabízím bezpečný prostor pro nalezení nástrojů poznání sebe sama a naplnění Vašeho smyslu života.

Nástroje z psychoterapie průběžně integrujete do svého každodenního života a stanete se tak sami sobě terapeutem.

Vaše potíže se nevyřeší samy mávnutím kouzelného proutku. Avšak cesta existuje i bez léků či diagnóz.

V psychoterapii se budeme potkávat 2-krát až 4-krát za měsíc dle Vašich a mojich možností. Počet setkání je pro každého klienta individuální. Vše budeme v průběhu setkávání konzultovat. Budeme citlivě hojit rány utržené během života a hledat zdroje pro spokojenější život.

První setkání v terapii

Během našeho prvního setkání Vám představím způsob své práce. Pozorně vyslechnu Váš příběh a téma, které si do terapie přinášíte. Podíváme se na společně na to, zda jde o téma, se kterým Vám mohu být nápomocen. Zároveň pocítíme, zda jsme si „sedli“ a zda Vám moje asistence na Vaší cestě může být ku prospěchu. Pokud ano, dohodneme si několik následujících termínů setkání, po kterých opět zrevidujeme, zda jsou pro Vás setkání přínosem. I na prvním setkání je možné ošetřit Váš aktuální stav, pokud to bude situace vyžadovat.

Více o ceně a pravidlech.

V životě jsou příjemné i náročné chvíle. Nalezněme společně Vaší vlastní cestu ke spokojenějšímu životu. Mám terapeutickou i vlastní zkušenost s lidským útrapami. Nabízím citlivý průvod po stezkách duše bez hodnocení a soudů. Více o mně.

ZANECHTE ZPRÁVU A VYKROČTE VSTŘÍC ZMĚNĚ

Naplánujte si návštěvu